newsletter
Pl
De 
„(Nie)obecne dziedzictwo. Rozważania o Kręgu z Krzyżowej” - najnowsza publikacja Fundacji „Krzyżowa” oraz Fundacji Konrada Adenauera
There are no translations available.

„(Nie)obecne dziedzictwo. Rozważania o Kręgu z Krzyżowej” to najnowsza publikacja, która została wydana przez Fundację „Krzyżowa” oraz Fundację Konrada Adenauera. Wydawnictwo, które zawiera 13 tekstów, porusza zagadnienia związane z historią, programem i dziedzictwem Kręgu z Krzyżowej. Jest to efekt prac międzynarodowego i multidyscyplinarnego zespołu, który przez rok współpracował w ramach projektu „Dziedzictwo Kręgu z Krzyżowej dla współczesnej Europy”.

Materiały prezentowane w publikacji stanowią przykład namysłu nad konkretnymi aspektami historii, programu, czy też, ujmując rzecz szerzej, dziedzictwa Kręgu z Krzyżowej – w tym również tego, które jest twórczo wykorzystywane w działalności samej Fundacji „Krzyżowa” - zaznacza dr Robert Żurek - członek Zarządu Fundacji „Krzyżowa”, koordynator projektu. Są one także przykładem niezbędnej refleksji, jaką wywołuje w Polsce na nowo podjęcie się tematu niemieckiej opozycji antyhitlerowskie - dodaje dr Tomasz Skonieczny, redaktor tomu, pracownik Akademii Europejskiej Fundacji „Krzyżowa”.

Read more...

news

Zmiany na stanowisku Kierownika MDSM „Krzyżowa”
There are no translations available.


Od dnia 10 stycznia br. Pani Anna Kudarewska - dotychczas specjalistka ds. projektów edukacyjnych MDSM „Krzyżowa”, pełnić będzie obowiązki kierownika Międzynarodowego Domu Spotkań Młodzieży „Krzyżowa”.
Read more...
 
Pod patronatem Fundacji „Krzyżowa”: "Władysław Bartoszewski - życie i działalność'"- konkurs dla uczniów z powiatu tureckiego – Turek, 8 lutego 2018
There are no translations available.

Fundacja „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego objęła patronatem honorowym konkurs o Władysławie Bartoszewskim. Organizatorem przedsięwzięcia jest Starosta Turecki.

Konkurs jest skierowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu powiatu tureckiego. Uczestnicy konkursu będą mieli za zadanie przygotować pracę pisemną na jeden z zaproponowanych tematów, a także rozwiązać test wiedzy o Władysławie Bartoszewskim.

Read more...
 
Kolejne seminarium w ramach projektu „Partnerstwo instytucji rynku pracy na rzecz rozwoju mobilności ponadnarodowej” - Krzyżowa, 11-12.01.2018
There are no translations available.

Od października 2017 r. pracownicy 9 partnerów projektu „Partnerstwo instytucji rynku pracy na rzecz rozwoju mobilności ponadnarodowej”: 4 Powiatowych Urzędów Pracy z Wałbrzycha, Świdnicy, Ząbkowic Śląskich i Kłodzka oraz 4 organizacji pozarządowych: Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego, Fundacji IMAGO, Sudeckiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Świdnicy, Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej we Wrocławiu oraz Biura Rozwoju Aktywności Lokalnej realizują projekt, w ramach którego przygotowują się do adaptacji dwóch niemieckich rozwiązań dot. mobilności ponadnarodowej. Dzięki projektowi instytucje rynku pracy poprawią efektywność realizacji zadań na rzecz swoich klientów. Stworzona została ponadnarodowa sieć partnerów Instytucji Rynku Pracy na rzecz wymiany doświadczeń.

Read more...

gallery